פיטוסטרולים

פיטוסטרולים הם רכיב טבעי המצוי במזון בריכוזים נמוכים ונמצא מחקרית כמסייע להפחית את כמו הכולסטרול ה"רע" LDL בדם. פיטוסטרולים הם רכיב צמחי דמוי כולסטרול שצריכתם ונוכחותם בכבד גורמת "להצפה" בכמות רכיב זה ובכך הם תוספים את מקום הכולסטרול ומונעים את ספיגתו.
________________________________________________