ECO FRIEND - אקו פרנד

חברת ECO FRIEND מייצרת את מוצריה בחיפה לפי ידע מאת חברת Frienly Environment ltd אשר מפתחת ומייצרת מוצרים אקולוגיים משנת 2002.
מוצרי אקופרנד בעלי כושר ניקוי גבוהה תוך שימוש ברכיבים השומרים על הבריאות ומפחיתים תגובות אלרגיות.
_______________________________________________________