פמארל - Femarelle Rejuve

נשים רבות לקראת גיל המעבר חוות שינויים רבים בגופן כגון הופעת גלי חום, הזעות לילה, ירידה בחשק המיני ועוד. מוצרי פמארל - femarelle - מסיייעים בהתמודדות עם אותן תופעות ובהתמודדות עם תופעות המופיעות גם לאחר המנפאוזה.

_______________________________________________________