מינרלים

המינרלים הם אחת מאבני הבניין של הגוף החיוניים לתפקודים שונים ולתהליכים שונים המתרחשים בו. המינרלים משמשים, משתתפים ומזרזים תהליכים כימיים המתרחשים בגוף וחסרים במינרלים שונים יכולים ליצור מצבי חולי. 

_______________________________________________