T-POOL ZEN - טיפול זן

טיפול זן היא סדרת מוצרים טבעיים, כל אחד מהם הוא פורמולה ייחודית המכילה צמחי מרפא שמסייעים להתמודד ולטפל במצבים בריאותיים שונים, מוצרי טיפול זן מכילים צמחי מרפא והינם 100% טבעיים.
________________________________________________